Kyrko...


Svenska kyrkan - Startsida om kyrkoval

Vad vill vi?

Let's talk about LOVE är en nybildar grupp som i Kyrkovalet 20.09 2009 kommer att jobba opinionsbildande i frågor som rör äktenskap och ämbetssyn.

Vi vill att:


- vigselrätten ska vara kvar inom samfunden


- äktenskapslagstiftningen ska vara könsneutral


- samlevnadsformen ska heta Äktenskap och ceremonin ska heta vigsel


- tydligheten ska vara större vad gäller kraven för att bli vigt till präst i Svenska kyr...