Har du makten ö...

Temat för Stockholm Pride 2010 var MAKT. Makt är något som dagligen berör oss människor i det samhälle vi lever i. Makt påverkas oss på ett eller annat sätt, positivt eller negativt. Mycket beroende på vem du är och vart du finns i makthierarkin. Tyvärr kan vi som människor inte ställa oss utanför denna struktur. Vi måste förhålla oss till den. Det har talats och talas mycket om makten i det heteronormativa Sverige. Att den heterosexuella har makten över oss som hbtq-personer då det per defin...

Om Zlatan vore ...

”Om Zlatan vore bög så skulle hela fotbollssverige vilja vara gay” var namnet på ett av de många seminarier under Stockholm Pride 2010. Temat var självklart MAKT och denna gången kändisars och förebilders makt över oss ”vanliga” människor. Rubriken väcker en mycket spännande tanke. Vad skulle hända egentligen? Skulle det helt plötsligt vara helt okej att vara bög bara för att Zlatan är det? Eller skulle Zlatans stordåd inom fotbollen glömmas bort och raderas ur våra minnen då vårt fokus flytt...