Listor till Kyr...

Let´s talk about LOVE projektet håller nu på att samla namn på listor för vår sak som sedan ska överlämnas till Kyrkomötet.
Vi uppmanar Kyrkomötet i Svenska kyrkan att besluta om:

- att behålla vigselrätten.
- vigselordning för samkönade par.
- att samlevnadsformen kallas äktenskap.
- att ceremonin kallas vigsel.

Vill du hjälpa till med detta kan du f...

SNABB-frågorna!

Nu kan vi läsa svaren på de snabb-frågor om hbt- & jämställdhetsfrågor
som de olika nomineringsgrupperna svarat på. Respektive nomineringsgrupp presenterar sitt svar under respektive fråga.

(Alla nomineringsgrupper har ej kunnat ge ett enkel ja eller nej, därför presenteras kommentarer efter vissa svar)

Observera att svaren läggs upp på bloggen allt eftersom de kommer in!


Frågorna är:

1. Ska Svenska kyrka...

PROGRAM för de ...

Här nedan kan du hitta länkar till de olika nomineringsgruppernas valprogram samt deras mandatfördelning i Kyrkomötet:

(Klicka på nomineringsgruppens namn)