Präster vill vi...

Det är mycket glädjande att se att en stor majoritet av Svenska kyrkans präster vill viga homosexuella par till äktenskap! Detta enligt en ny undersökning som SVT har gjort.

Inslaget i SVT Play

Länge leve Sven...

Idag offentliggjorde Kyrkostyrelsen den vigselordning som ska gå på remiss i stiftens domkapitel med flera.

Ett mycket bra arbete som visar att Svenska kyrkan är väl förberedda då Sveriges riksdag beslutar om en könsneutral äktenskapslagstiftning under försommaren.

Nu är bara att be för att Kyrkomötet ska anta denna ordning!

KÖNSNEUTRAL VIGSELORDNING