Sammanställning...

                         JA                                 NEJ                              AVSTÅR                      Mandat

S                       70                                 -                                    -                                    71(70)

M                       26                                 14                                 5                                    45

C                       35                                 2           ...

ÄNTLIGEN!

1:a november kan två människor, oavsett kön, ingå äktenskap i Svenska kyrkan! Detta är en historisk dag då Svenska kyrkan går före världens kristenhet för kärleken mellan två människor av samma kön.

I omröstningen blev resultatet:

JA: 176
NEJ: 62
Avstår: 11

STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN!

HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!

Uppsala 2009-10-22 kl. 11:15

SNART!

Kl. 10:30, alltså om cirka 20 minuter startar dagens arbetsplenum av kyrkomötet. Ordningen för dagen:

1. Andakt

2. Meddelanden

Beslut i ärenden som behandlats tisdag och onsdag (alltså även frågan om vigsel och äktenskap)

3. G 2009:1 Nyöversättning av trosbekännelsen

4. G 2009:2 Vigsel och äktenskap (NU GÄLLER DET!)

...

Störst av allt är kärleken och Gud är kärlek!

Ett gott exempe...

Tack Karin!

"21 oktober 2009

Mitt anförande i ärende G 2009:2 Vigsel och äktenskap

Ordförande, biskopar, kyrkomötesledamöter, övriga närvarande och följare på webben.

Först mitt yrkande: Bifall till Gudstjänstutskottets förslag.

Äntligen! Efter många års utrednings - och tankearbete är vi nu sn...

Inte SORG utan ...

Ja visst gör det ont när knoppar brister. (K. Boye)

Denna vers ur Karin Boyes dikt får säga något om vad denna dags kyrkomöte har handlat om.

Det har varit en lång dag med över 100 tal i frågor rörande äktenskap och vigselrätt. De allra flesta har haft en mycket god ton och saklighet medan andra sticker ut. Dock tycker jag mig se ett mycket stort problem i debatten, nämligen det att många ledamöter ser detta som en fråga och inte som en sak rörande människor. Det är ganska bek...

Let´s talk abou...ÄNTLIGEN!


Lördagen den 24 oktober kl. 19.00 har du chansen att tillsammans med Haga församling och projektet Let´s talk about LOVE manifestera att kärleken är lika för alla! Svenska kyrkan kommer med all sannolikhet att besluta om könsneutrala äktenskap i Svenska kyrkan veckan innan och detta tycker vi verkligen är någ...