Ännu fler bisko...

Läronämnden i Svenska kyrkan godkänner Kyrkostyrelsens förslag 2009:6 om könsneutrala äktenskap i Svenska kyrkan. Ärkebiskop Anders Wejryd poängterar att det är av teologiska skäl som förslaget godkänns.

Svenska kyrkans läronämnds yttrande

Läronämnden har understrukit att frågorna är både centralt teologiska och personligt engageran...

KYRKOPOLITISK D...

Måndagen den 7:e september kommer Projektet: Let´s talk about LOVE och Tvärpolitiskt HBT-nätverk i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen hålla en Kyrkopolitisk debatt mellan de olika nomineringsgrupperna i Kyrkovalet 20.09 2009.

Moderatorer kommer att vara Britta Svensson (diakon i Haga församling) och Erik Andersson (Projektledare för Let´s talk about LOVE)

Plats: Haga kyrkan i Göteborg

Datum: 7 september 2009

Tid: 18...