Kyrkostyrelsen ...

Efter att Kyrkostyrelsen haft sitt sammanträde fredagen den 12 juni 2009 så vill man överlämna ett förslag om könsneutrala äktenskap till Kyrkomötet hösten 2009. Ett mycket glädjande besked då den föreslagna vigselordningen ligger mycket nära den nu befintliga ordningen för ingående av äktenskap för olikkönade par. Kyrkostyrelsen har bejakat de förslag som inkommit från den remissomgång som gjorts över tidigare ordningsförslag.

Läs hela Kyrkostyrelsens förslag: