Ännu fler biskopliga utspel

Läronämnden i Svenska kyrkan godkänner Kyrkostyrelsens förslag 2009:6 om könsneutrala äktenskap i Svenska kyrkan. Ärkebiskop Anders Wejryd poängterar att det är av teologiska skäl som förslaget godkänns.

Svenska kyrkans läronämnds yttrande

Läronämnden har understrukit att frågorna är både centralt teologiska och personligt engagerande. Eftersom de berör många människors liv och identitet måste de behandlas med en kombination av klargörande analys och inlevelsefull

omsorg. Läronämnden vill med detta yttrande bidra till detta pågående samtal.


Wejryd försvarar nu vigselordning

Dock reserverar sig 6 av Svenska kyrkans 14 biskopar.

Vigselfrågan splittrar biskoparna 

FAKTA

I läronämnden sitter följande personer:

Odelat för kyrkostyrelsens förslag:

Ärkebiskop
 Anders Wejryd (ordförande)

Biskoparna
 Martin Lind, Linköping
 Erik Aurelius, Skara
 Thomas Söderberg, Västerås
 Antje Jackelén, Lund
 Tony Guldbrandzén, Härnösand
 Caroline Krook, Stockholm

Övriga:
 Kajsa Ahlstrand
 Edgar Almén
 Fredrik Lindström
 Jesper Svartvik
 Kristin Zeiler

Reserverat sig mot Kyrkostyrelsens förslag:

Biskopar
 Sven Thidevall, Växjö
 Carl Axel Aurelius, Göteborg
 Esbjörn Hagberg, Karlstad
 Hans Erik Nordin, Strängnäs
 Hans Stiglund, Luleå
 Ragnar Persenius, Uppsala

Övriga
 Curt Forsbring
 Karin Johannesson

Frånvarande
 Biskop Lennart Koskinen, Visby
Kommentera inlägget här:
Namn:   Kommentar:
Kom ihåg mig?
Mailadress:
URL/bloggadress: