Let's talk about LOVE - debattartikel 1

Artikel som publicerades i reducerad version i Kyrkans Tidning 50/08, torsdagen den 11 december:

Det är när ordet homosexualitet blir mer än ett ord. När det blir kött och blod, ditt och mitt kött och blod, som många människor omvärderar, inser och accepterar för sig själva och för andra att det är mer än ett ord... det är KÄRLEK. Så låt oss därför tala en stund om kärlek, Let's talk about LOVE.

     

Vi närmar oss med stormsteg år 2009, ett år fyllt av spännande möten, spännande livshistorier och spännande beslut. Det är också ett år då Svenska kyrkan ska välja vilka som ska styra kyrkan under de nästkommande fyra åren. Låt oss först blicka bakåt en bit in i kyrkohistorien.

     

1958 tog Svenska kyrkans kyrkomöte ett viktigt och historiskt beslut att låta kvinnor vigas till prästämbetet. Ett beslut som innebar ett brott med en historia, en tradition och ett patriarkalt styrt samhälle. Har frågan om historia och tradition inneburit att Svenska kyrkan förlorat en del av sin identitet och en del av sin ställning i den världsvida kyrkan? Nej, snarare har Svenska kyrkan varit en föregångare mot diskriminering och vi har fått en positiv kraft i prästerskapet.

     

Nu står vi här igen 50 år senare, året är 2008 och Svenska kyrkan ska besluta om ännu ett viktigt brott med historia, tradition och denna gång heteronormativitet. Vi måste fråga oss själva vad vi tror är viktigast. Är det att följa traditionen? Är det att upprätthålla diskriminerande strukturer i samhället? Är det att följa andra kyrkors normer och bibeltolkningar? Eller är det att vara en vägvisare in i framtiden, en Kristus i världen som suddar ut resterna av förtryck och diskriminering?

     

Frågan har i en del avseenden ansetts vara svår vilket också Svenska kyrkans remissvar i frågan ger uttryck för. I sitt svar radar man upp argument efter argument där man ställer dem mot varandra. Det blir alltså upp till var och en att välja vilket av argumenten som väger tyngst. Låt oss för en stund stanna kvar vid argumenten.

     

När man i sitt remissvar tala om barnperspektiv så för man fram att äktenskapet är och har varit den trygga gemenskapen för ett barn att födas och växa upp i och som präglas av omvårdnad, kärlek och trygghet. Vad som är viktigt vad gäller detta är att vi också måste se till dagens samhälle, det samhälle som vi lever i. Hur många är det inte idag som lever med en av sina biologiska föräldrar? Hur många är det inte som lever i familjekonstellationer som kommit till efter skilsmässor? Eller barn som inte lever tillsammans med någon av sina biologiska föräldrar? Så här ser dagens verklighet ut - att fler och fler barn växer upp i regnbågsfamiljer. Har inte dessa barn också rättigheten att växa upp i en familj där omvårdnad, kärlek och trygghet är norm?

     

En annan fråga som Svenska kyrkan tar upp i sitt remissvar är att Äktenskapet är till för människan och inte människan för äktenskapet. Vi går alltså inte in i ett heligt förbund som är färdigt utan vi måste forma det för de människor som ska ingå det. Äktenskapet har förändrats genom historien vilket inte framgår av den debatt som förs. Från att ha varit ett förbund mellan släkter för att säkerställa släkternas ekonomi till att idag handla om kärleksgemenskap. Här i mellan har grupper som tidigare inte fått ingå äktenskap inlemmats i begreppet. Bland andra kan nämnas epileptiker som så sent som 1969 fick tillstånd att ingå äktenskap.

     

Som vi har konstaterat så finns det många paralleller mellan äktenskapsfrågan och andra frågor i historien, inom kyrkan och inom samhället. Frågan som vi måste ställa oss är om det i slutändan ändå inte handlar om en enda sak, nämligen ditt och mitt personliga ställningstagande.


Vi tvingar ingen människa att ändra inställning till ordet homosexualitet eller till kärlek mellan två människor av samma kön men vi kräver att just du börjar tänka själv! Lyssna till ditt hjärta. Vad tänker du den dagen då den du älskar mest av allt på jorden, ditt barn, din förälder, ditt barnbarn eller din bästa vän ber dig att acceptera att han eller hon är kär i en annan människa av samma kön? När han eller hon frågar dig om du tycker att de ska få bekräfta sin kärlek genom att ingå äktenskap, hur förhåller du dig då till detta?


Så Let's talk about LOVE, låt oss tala om KÄRLEK!


Vi uppmanar nu nomineringsgrupperna till kyrkliga förtroendeuppdrag att välja personer som klart har tagit ställning i HBT- och kvinnoprästfrågan i enlighet med respektive nomineringsgrupps program. Vi kan nämligen läsa att M-, FiSK-, C-, S-, ViSK-, Mp-, ÖKA:s, POSK:s kyrkoprogram vill driva HBT- och kvinnoprästfrågan i positiv riktning.

  

Erik Andersson                                                            Cecilia Nyholm

Prästkandidat Karlstads stift                                   Präst Haga församling


Gunnar Bäckström                                                     Anders Isaksson

Präst, ordf. Riks EKHO                                               Beteendevetare


Joakim Patriksson                                                      Peter Englund

Präst i Sv. kyrkan                                                        Präst Möllevången-Sofielunds församling


Bo Hanson                                                                     Anki Erdmann

Kyrkomötesledamot för                                            SFI-lärare, Gruppledare Vänstern i

Öppen kyrka (ÖKA)                                                     Sv. kyrkan i Kyrkomötet


Anders Åkerlund                                                          Lennie Lindberg

Prost, Kyrkomötesledamot                                       Ordf. EKHO Göteborg


Ulrica Fritzon                                                                 Elisabeth Gerle

Fängelsepräst, Verksamhetschef                           Docent i etik, Lunds universitet

för Sinnesromässan i Malmö                                    forskare Sv. kyrkans forskningsenhet


Pelle Sundelin                                                                Erik Isaksson

Kyrkoherde Bryssel                                                     Sjukhuspräst Lund


Margareta Brandby-Cöster                                         Per Green

Teol.dr., präst i Karlstads stift                                    Kontraktsadjunkt Jönköping

Kommentera inlägget här:
Namn:   Kommentar:
Kom ihåg mig?
Mailadress:
URL/bloggadress: