SNABB-frågorna!

Nu kan vi läsa svaren på de snabb-frågor om hbt- & jämställdhetsfrågor
som de olika nomineringsgrupperna svarat på. Respektive nomineringsgrupp presenterar sitt svar under respektive fråga.

(Alla nomineringsgrupper har ej kunnat ge ett enkel ja eller nej, därför presenteras kommentarer efter vissa svar)

Observera att svaren läggs upp på bloggen allt eftersom de kommer in!


Frågorna är:

1. Ska Svenska kyrkan behålla vigselrätten?


Centerpartiet: JA

Frimodig kyrka: NEJ

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: NEJ

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: JA

Öppen kyrka - en kyrka för alla: JA

* Moderata samlingspartiet: JA

Vänstern i Svenska kyrkan: JA

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: Om detta råder delade meningar i Svenska kyrkan och därmed i POSK. För närvarade tyder allt på att kyrkomötet kommer att besluta om att behålla vigselrätten. Teologiskt är båda alternativen likvärdiga. För bibehållen vigselrätt talar att den är uppskattad av alla de som gifter sig i kyrkan, mot talar att en utvidgad vigselrätt för också samkönade par är svårsmält för teologiskt konservativa grupper och därför skapar ökade motsättningar inom kyrkan och ekumeniskt. Den pastorala omsorgen om både sar‐ och samkönade par ställs

alltså mot sammanhållningen i kyrkan.

Folkpartister i Svenska kyrkan: JA


2. Ska samkönade par få ingå äktenskap?


Centerpartiet: JA

Frimodig kyrka: NEJ

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: NEJ

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: JA

Öppen kyrka - en kyrka för alla: JA

* Moderata samlingspartiet: JA

Vänstern i Svenska kyrkan: JA

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: JA, det har riksdagen bestämt och det är riksdagen som förfogar över äktenskapet, inte kyrkan.

Folkpartister i Svenska kyrkan: JA

3. Ska det finnas en gemensam vigselordning för samkönade och olikkönade par?


Centerpartiet: JA

Frimodig kyrka: NEJ, det ska inte finnas någon vigselordning för samkönade par.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: NEJ

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: JA

Öppen kyrka - en kyrka för alla: JA

* Moderata samlingspartiet: JA, när den nya Kyrkohandboken kommer.

Vänstern i Svenska kyrkan: JA

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: Vi utgår från att frågan gäller den kyrkliga ordningen. Det är närmast en praktisk fråga, de föreslagna ritualen är ju väldigt lika men det finns vissa formuleringar i den nuvarande ordningen som inte passar så bra för samkönade par.

Folkpartister i Svenska kyrkan: JA

4. Ska en präst få vägra viga samkönade par?


Centerpartiet: JA, än så länge.

Frimodig kyrka: JA

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: JA

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: JA

Öppen kyrka - en kyrka för alla: JA

* Moderata samlingspartiet: JA

Vänstern i Svenska kyrkan: Under en övergångsperiod. De som börjar läsa till präst nu måste vara införstådda med att de måste viga samkönade par. Vi kan inte tvinga de som prästvigdes innan.

Miljöpartister i Svenska kyrkan: NEJ

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: JA, det har riksdagen bestämt - det föreligger vigselrätt men inte vigselskyldighet för dem som förrättar vigsel inom ett trossamfund (men inte borgerlig vigsel). Redan idag gäller att präster inte är skyldiga att viga varje par (men församlingen, dvs kyrkoherden, är naturligtvis skyldig att se till att paret blir gift). I praktiken är detta inget problem, ingen vill ju bli vigd av en person som är ovillig att göra detta, och det finns massor av präster i Svenska kyrkan som gärna viger samkönade par om kyrkomötet nu beslutar om detta.

Folkpartister i Svenska kyrkan: Inte tagit ställning än

5. Ska det vara ett krav att vilja viga samkönade par till äktenskap för att bli prästvigd?


Centerpartiet: NEJ, inte omedelbart.

Frimodig kyrka: NEJ

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: NEJ

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: Behöver diskuteras

Öppen kyrka - en kyrka för alla: NEJ

* Moderata samlingspartiet: NEJ

Vänstern i Svenska kyrkan: JA

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: NEJ, någon vigselskyldighet finns inte idag och behöver inte heller införas om det blir möjligt att viga samkönade par i kyrkan, se fråga 4.

Folkpartister i Svenska kyrkan: Inte tagit ställning än

6. Är utlevd homosexualitet synd enligt Bibeln?


Centerpartiet: NEJ

Frimodig kyrka: JA

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: JA

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: NEJ

Öppen kyrka - en kyrka för alla: NEJ

* Moderata samlingspartiet: NEJ

Vänstern i Svenska kyrkan: NEJ

Miljöpartister i Svenska kyrkan: NEJ

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: Detta är förstås en fråga om bibelsyn. Många inom Svenska kyrkan svarar säkert nej på frågan, men teologiskt konservativa grupper är nog inte övertygade. POSK har åtskilliga förtroendevalda som är homosexuella och som lever ut sin sexualitet, och också sådana som inte anser detta förenligt med den bibelsyn de har.

Folkpartister i Svenska kyrkan: NEJ

7. Ska kvinnor få vara präster?


Centerpartiet: JA

Frimodig kyrka: JA, både kvinnliga präster och motståndare till ordningen med kvinnliga präster skall få verka i Svenska kyrkan.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: JA

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: JA

Öppen kyrka - en kyrka för alla: JA, så är redan fallet.

* Moderata samlingspartiet: JA

Vänstern i Svenska kyrkan: JA

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: JA. Lite konstig fråga, kvinnor är ju präster sedan länge. Om frågan gäller om POSK tycker att det är bra att kvinnor är präster är svaret ja. Vi tycker också att det bör vara fler kvinnliga kyrkoherdar och biskopar i Svenska kyrkan.


Folkpartister i Svenska kyrkan: JA

8. Bör det förtydligas i kyrkoordningen att en präst ska kunna utföra altartjänst tillsammans med prästvigda kvinnor och prästvigda hbt-personer?


Centerpartiet: Vet ej om det behövs.

Frimodig kyrka: NEJ

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: NEJ

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: Behöver diskuteras

Öppen kyrka - en kyrka för alla: NEJ

* Moderata samlingspartiet: NEJ

Vänstern i Svenska kyrkan: Det ska vara självklart att en präst ska kunna göra detta.

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: När det gäller kvinnor gäller ju detta redan för alla nya präster, och för alla som skall bli kyrkoherdar. Att det skulle behövas en reglering i kyrkoordningen för samverkan med hbt‐personer verkar otroligt -finns det verkligen exempel på en sådan särbehandling? Homosexuella präster har väl funnits mycket länge? Och skulle man i så fall inte kunna komma till rätta med detta med normal diskrimineringslagstiftning? Kyrkoordningen skall inte ha regler för sådant som redan täcks in i lagstiftningen.


Folkpartister i Svenska kyrkan: Inte tagit ställning än

9. Ska hbt-personer kunna prästvigas?

Centerpartiet: JA

Frimodig kyrka: JA, ifall de lever i sexuell avhållsamhet eller i äktenskap med en person av motsatt kön.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: JA

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: JA

Öppen kyrka - en kyrka för alla: JA, så är redan fallet.

* Moderata samlingspartiet: JA

Vänstern i Svenska kyrkan: JA

Miljöpartister i Svenska kyrkan: JA

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: JA, och det sker också sedan länge.

Folkpartister i Svenska kyrkan: JA* = nomineringsgruppen processar dessa frågor i nuläget.

Kommentera inlägget här:
Namn:   Kommentar:
Kom ihåg mig?
Mailadress:
URL/bloggadress: