Första sessionen, dag 1: 2009-09-22
Ja, vad ska man säga efter att första dagen av Kyrkomötet är till ända? Det har varit en mycket spännande dag med många samtal och möten med människor som äntligen fått ansikte och inte bara en mailadress :-)

Dagen började i Domkyrkan där det firades mässa. Biskop Caroline Krook predikade om Marta och Maria. Hon menade att det i livet inte bara behövs analyser av kalkyler, budgetar, styrelser och motioner utan också en hel del slammer med grytor och kastruller, så som Marta!

Sen var det dags för Kyrkomötets öppnande i Universitets aulan. Närvarande var Hennes Kungliga höghet Kronprinsessan Victoria, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och många andra.

Ärkebiskop Anders Wejryd höll sitt inledningstal till Kyrkomötet och berättade här att han ställer sig bakom Kyrkostyrelsens förslag om en könsneutral äktenskapsordning och en fortsatt vigsel rätt för Svenska kyrkan. Att uttrycker att ”resan” verkligen har varit nyttig och att han ”har påverkats starkt av den”. Mycket glädjande att vår ÄB tar ställning för hbt-personer!

Han fortsatte: ”Ni som har rösträtt i kyrkomötet måste i år fatta beslut om eventuell fortsatt vigselrätt för Svenska kyrkan. Ni måste då ta ställning till om ni kan acceptera den nya äktenskapslagen som staten fastställt. Stämmer definitionen så pass med vår syn att vi a) kan, och vill, fortsätta att viga par av olika kön och b) viga par av samma kön? Och om svaret är nej på någon av dessa frågor, vad får det för konsekvenser för frågan om vi ens kan välsigna borgligt ingångna äktenskap?” Han säger också att Svenska kyrkan har ett pionjärarbete att göra i den ekumeniska gemenskapen men att Svenska kyrkan inte är helt ensam här, då vår systerkyrka i USA går ut samma håll med 4,5 miljoner medlemmar.

ÄB avslutar med att skicka med kyrkomötet ett ord från Augustinus:

”I det nödvändiga enhet
I det tveksamma frihet
I allt kärlek!"

Efter detta gick ledamöterna ut i utskottsarbeta vilket inte är offentliga. Frågan om äktenskap och vigselrätt behandlas av Gudstjänstutskottet. Ser med glädje och förhoppning fram emot att i morgon höra hur diskussionerna i detta utskott gått!

Vill försäkra er om att det finns mycket goda människor i Svenska kyrkans kyrkomöte. Är hoppfull inför höstens beslut om samkönade äktenskap! Säger som Anders Åkerlund (c): Sara+Anna=sant i Svenska kyrkan :-)

Over and out från Uppsala och Svenska kyrkans kyrkomöte! Ses och hörs igen i morgon!

// Erik

 

 

 

Kommentera inlägget här:
Namn:   Kommentar:
Kom ihåg mig?
Mailadress:
URL/bloggadress: