Vad ska du välja!?

Nu när det är 3 dagar kvar till Kyrkovalet tar jag och projektet Let´s talk about LOVE oss friheten att skriva vår/min åsikt om de olika nomineringsgrupperna. Åsikterna är helt och hållet mina egna men är resultatet av mycket läsande av kyrkopolitiska program och frågor till nomineringsgrupperna. De är inte resultatet av okunskap och icke eftertänksamhet. Innan jag börjar vill jag påminna er läsare om att projektet vill att Svenska kyrkan ska bli en mer hbt-vänlig kyrka och är därför positiva till åsikter som pekar i den riktningen. Fokus ligger självklart på hbt-frågor och framför allt på äktenskap och vigselrätt då dessa är högaktuella i årets kyrkomöte och självklart också i fortsättningen.

Varje nomineringsgrupp kommer att graderas med följande gradering: Rekommenderas stark, rekommenderas, osäkert, avråder, avråder starkt. Efter graderingen följer en liten motivering. Nomineringsgrupperna presenteras i storleksordning.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta. Också en öppen syn på familjen och på fortsatt arbete för att främja hbt-frågor i Svenska kyrkan.
 
Moderata samlingspartiet: Rekommenderas

Denna nomineringsgrupp har i sitt program inställningen att säga ja till vigselrätt och ja till samkönade äktenskap. Dock varierar det en del från kandidat till kandidat hur dessa ställer sig till frågan.

Centerpartiet: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta.

Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan: Osäkert

En nomineringsgrupp som du tyvärr inte vet vad du får om du lägger din röst på dem. Nomineringsgruppen har ett gemensamt program men varje kandidat får tycka och tänka vad de själva vill.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Avråder

Denna nomineringsgrupp anser att Svenska kyrkan ska avsäga sig vigselrätten eftersom äktenskapet endast är till för man och kvinna. Utlevd homosexualitet är enligt denna nomineringsgrupp synd.

Folkpartister i Svenska kyrkan: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta. En nomineringsgrupp som har en lång tradition av att driva hbt-frågor i Svenska kyrkan

Frimodig kyrka: Avråder starkt

En nomineringsgrupp som ej kan tänka sig äktenskap för samkönade par. Gruppen ser också utlevd homosexualitet som en synd och förespråkar avhållsamhet eller skenäktenskap för homosexuella präster.

Öppen kyrka - en kyrka för alla: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta. Gruppen har hbt-frågor som huvudfråga.

Miljöpartister i Svenska kyrkan: Rekommenderas starkt

Denna nomineringsgrupp är den grupp som går längst i kampen mot homofobi. Gruppen är för samkönade äktenskap i Svenska kyrkan och vill inte att präster ska ha möjlighet att välja att viga samkönade par. Gruppen vill också att det ska förtydligas i kyrkoordningen att man som präst ska kunna ha altartjänst tillsammans med homosexuella medarbetare. Också att det ska vara ett krav att kunna viga samkönade par för att bli prästvigd.

Sverigedemokraterna: Avråder starkt

En nomineringsgrupp som har en människosyn som inte går ihop med kristen tro. Mycket märklig syn på homosexualitet och kan inte tänka sig äktenskap för samkönade par. Vill ha en kyrka som ska sträva efter att återinföra det som varit i historien.

Vänstern i Svenska kyrkan: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som också går långt i sin kamp för hbt-frågor. Vill att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Vill också att det ska vara ett krav att kunna viga samkönade till äktenskap för att prästvigas.

Seniorpartiet: Osäkert

Omöjligt att uttala sig om denna nomineringsgrupp.

Kyrklig samverkan i Visby stift: Osäkert

Omöjligt att uttala sig om denna nomineringsgrupp.


Glöm inte att rösta med hjärtat och med kärleken som ledord i Kyrkovalet på söndag!

Bästa hälsningar

Erik Andersson
Projektledare
Let´s talk about LOVE
Kommentera inlägget här:
Namn:   Kommentar:
Kom ihåg mig?
Mailadress:
URL/bloggadress: