Det är något man kan leva med?

Ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges historia skulle vi kunna kalla det. Åren mellan 1934 och 1975 då den svenska staten tvingade 63 000 människor att ta bort förmågan att fortplanta sig genom tvångssterilisering. Av dessa gjordes 20 000-30 000 med rent tvång eller genom att ljuga om vad som skulle ske. Vad detta gjorde och gör med dessa människor kan vi bara fantisera om men min gissning är att dessa människor fått men för resten av sina liv. Men som säkerligen gett konsekvenser för dessa människors möjlighet att leva ett vanligt liv. Att vara ofrivilligt barnlös är, som vi vet, en stor sorg och att sen få veta att det är en lag som är orsaken måste vara ännu en tung sten att bära. Anledningen till våldförandet på det svenska folket var rasbiologiska tankar som hade sin grund i nazi-Tyskland. Tvångasteriliseringslagarna i Sverige avskaffades för 37 år sedan men med två undantag, nämligen om man själv vill det och om en människa ska genomgå en könskorrigering. Med anledning av detta undantag skriver jag nu detta inlägg. I Sverige sker varje år ett antal könskorrigeringar, att ett kön ändrats till ett annat, så att könsidentiteten och det juridiska könet blir överensstämmande. Denna process är mycket lång och ansträngande för människan som är mitt i det. Dock visar studier på att korrigering av kön har mycket framgångsrikt resultat. Dock kräver den svenska staten att människan som ska gå in i denna process måste vara steriliserad. Sterilitet är alltså ett krav för att får behandling för ett sjukdomsklassat tillstånd. Det också en djup kränkning av en människas integritet. Europarådets kommissionär har tidigare utryckt att alla EU:s medlemsländer bör avskaffa denna tvångssterilisering då det skulle kunna vara ett brott mot mänskligheten. Den debatt som nu finns har orsakats av att lagstiftningen kring detta nu ska ändras men att tvånget om steriliseringen ska kvarstå. Något som ”man kan leva med” enligt några av beslutsfattarna. Alla partier i Riksdagen förutom kristdemokraterna har sagt att man är positiva till ett avskaffande av tvånget. Här har vi som kristna en skyldighet men också en möjlighet att sätta ner foten. Att se till människa! Ingen människa ska behöva utstå behandling mot sin vilja! Tvångssterilisering bör höra till Sveriges historia och inte till nutiden. Denna MAN som kan leva med detta har med all säkerhet inte känt att han eller hon har en annan könsidentitet än den som står i passet. Han eller hon har med säkerhet makt att bestämma över sin egen kropp. Detta är möjligen något som icke berörda kan leva med men nu handlar det inte om dem. Avskaffa tvångssterilisering och se människan!
Kommentera inlägget här:
Namn:   Kommentar:
Kom ihåg mig?
Mailadress:
URL/bloggadress: