Gud är större

Boken "Gud är större", som jag har skrivit ett kapitel i, har nu kommit. Läs den, berörs av den, använd den och gör världen lite enklare att leva!

http://www.hbtqstudenterna.se/images/filer/Projekt/gud-ar-storre.pdf